Generell informasjon til våre samarbeidspartnere i reiselivsbransjen

Siste oppdatering av denne siden 15.02.2023

Turop Norge AS,
Turoperatør og Reisebyrå med kontoradresse Mandal kjøper tjenester fra overnattingsbedrifter, transportselskaper og ulike andre reiselivsbedrifter i inn- og utland.  De fleste vi samarbeider med, kjenner selskapet vårt fra tidligere, men siden vi jobber over et veldig bredt produktspekter og i et stort geografisk område, vil det hele tiden være samarbeidspartnere eller underleverandører som er nye og som ikke kjenner vårt selskap fra tidligere.
Denne infosiden er beregnet for disse.

Turop Norge AS ble stiftet i november 1993.
Selskapet eies 100 % av Stig Bohne som også er selskapets daglige leder.

Daglig leder Stig Bohne har sin bransjebakgrunn i korte trekk slik:
1980-1982  Folkeferie/Trolltur Bergen.  Ansvarlig turproduksjon.
1982-1987  HSD Reiser Bergen.  Daglig leder.
1987-1989  Mandal Service og Turistkontor.  Markeds- og reiselivssjef.
1989-1991  Farmand Bussreiser Tønsberg.  Daglig leder.
1991-1993  Sola Ruten Sandnes.  Daglig leder turavdeling.
Fra 1993    Turop Norge AS Mandal.  Innehaver og daglig leder.

Selskapets aksjekapital er på NOK 100.000.
Selskapet har stilt den lovpålagte garanti overfor Reisegarantifondet.
Selskapet har en beskjeden omsetning, men en trygg økonomi og god likviditet.
Selskapet er registrert i det norske statlige Foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO 00967966525.

Vi har som grunnleggende strategi å bygge opp gode relasjoner til våre underleverandører gjennom ryddige og korrekte økonomiske oppgjør.

Vi har forståelse for at enkelte underleverandører som ikke kjenner oss fra tidligere, er forsiktige med å avtale oppgjør i etterkant av en leveranse, og derfor ber om forskuddsbetaling.  Det ser vi på som uttrykk for en sunn økonomisk innstilling.  Så lenge vi ikke har grunn til å betvile samarbeidspartnerens tilsvarende økonomiske situasjon, er det uproblematisk for oss å foreta delvis eller fullt oppgjør i forkant av leveranse om dette kreves.

Vi legger avgjørende vekt på at våre underleverandører følger opp alle detaljer i leveransen og yter den beste service overfor våre kunder.  Det er jo ikke alltid vi selv er til stede i leveringsøyeblikket og har anledning til å kontrollere at alt er som det skal være.  Men gjennom mange tilbakemeldinger fra våre kunder har vi trygghet for at dette fungerer bra.
Et ganske sikkert tegn på at det har fungert bra så langt, er at vi fram til juli 2007, godt inne i selskapets 14. driftsår, ikke har mottatt en eneste klage fra noen av våre kunder på turene vi har arrangert.  Vi fikk altså vår første klage i 2007, fryktelig irriterende, for dette gjaldt et ganske enkelt oppdrag, og vi mener selv vi kan mye bedre enn det vi presterte den gang.  Nå er denne saken forlengst avsluttet og vi jobber videre med en klart definert målsetting om at det ikke skal være grunn for å framsette en eneste berettiget klage på vår virksomhet.  (Så får heller andre virksomheter skryte på seg at de har en effektiv og rask klagebehandling - det er ikke godt nok hos oss.)

For mer informasjon, ta gjerne kontakt. 

Turop Norge AS ble stiftet i 1993 og eies 100% av
Stig Bohne som også er selskapets daglige leder.

Turop Norge AS er din spesialist på gruppereiser og betjener alle typer gruppekunder; skole- og studiegrupper, skolekorps, bedrifter, pensjonistforeninger med mer.

Vi skreddersyr deres reise!


Turop Norge AS
 
Husvollen 30
 N-4517 Mandal  -  post@turop.no
  mail@turop.no   stig.bohne@turop.no
 Tlf.: (+47) 918 64 938

Alt innhold tilhører Turop Norge AS       Web: Salit