Gode råd for reisen

Husk passet når du reiser
Når du skal reise med fly, er det viktig å ha med legitimasjon.  Strengt tatt er norsk pass eneste godkjente legitimasjon for nordmenn, men vi har vel erfart at det går bra med annen legitimasjon som førerkort og bankkort med bilde når du reiser innen Norden.  Reiser du utenfor Norden med fly, må du ha med pass som legitimasjon selv om landet du reiser til ikke har pass-plikt for norske borgere.  Ha i minnet at det kan være passplikt i land hvor du bare mellomlander og oppholder deg på en flyplass! 
Enkelte land hvor nordmenn har passplikt, praktiserer også regler om at passet skal ha gyldighet fram i tid, og helt sikker er du om passet ditt har gyldighet minst 6 måneder fram i tid etter at du returnerer til Norge.  Utenriksdepartementet har mer informasjon om dette på nettet, se www.landsider.no  
En artikkel i Dagbladet 02.02.2008 viste til at "stadig flere nordmenn stoppes ved grenser i Østen".

Tyveri eller tap av pass eller annet reisegods
Blir du frastjålet eller mister du passet på en reise, kan det være du bør kontakte norsk utenriksstasjon i det landet der du befinner deg.  Du kan finne nærmeste utenriksstasjon på denne linken.   Du kan også ringe Utenriksdepartementet i Norge på telefon +47-22 24 36 00.  Ved tyveri av reisegods kan det være nyttig å melde tyveriet til det lokale politiet på stedet og få med hjem en bekreftelse på anmeldelsen.  Når du senere skal ta saken opp med ditt forsikringsselskap hjemme, er et slikt dokument nyttig.  Blir du frastjålet passet underveis og har en politibekreftelse på det, kan det også være til nytte ved (fly)reisen hjem, men du har ingen garanti for at det blir godkjent i mangel av pass.  Det henger gjerne sammen med hvilket land du er i og om du skal fly direkte til Norge eller via annet land.  Er du i tvil, kontakt helst nærmeste norske utenriksstasjon.  Som Turop-kunde kan du også få råd om hvordan du bør forholde deg ved å kontakte oss.

Reiseforsikring
Reiseforsikring har mange i dag på helårsbasis gjennom sitt eget forsikringsselskap.  Selv om det strengt tatt ikke er påbudt, advarer vi sterkt mot å reise utenlands uten å ha tegnet reiseforsikring med tilfredsstillende dekning.  En artikkel i Fædrelandsvennen 25.03.2006 viser til at norske myndigheter ikke uten videre tar ansvar om man blir syk i utlandet, så det kan lett bli en kostbar affære for den reisende som ikke har sikret seg gjennom en reiseforsikring.  Se kopi av denne artikkelen.
Avbestillingsbeskyttelse/Avbestillingsforsikring
Avbestillingsbeskyttelse (også kalt avbestillingsforsikring) er frivillig og kan tegnes i de fleste forsikringsselskaper, gjerne som del av en helårs reiseforsikring.  De som har tegnet slik avbestillingsbeskyttelse, vil etter det involverte forsikringsselskaps regler, få dekket sine kostnader ved nødvendig avbestilling som følge av sykdom inntruffet fram til avreisetidspunktet.  Slik vi forstår reglene, er avreisetidspunktet i det man man overskrider dørterskelen i sin bolig for å påbegynne reisen.  Har man altså tegnet en kombinasjon av avbestillingsforsikring og reiseforsikring, er man dekket fra tidspunktet man inngår en forpliktende bestilling av reisen og til man er hjemme igjen etter avsluttet reise.
Europeisk helsetrygdkort (tidl. E-111 blanketten) får man gratis på trygdekontoret og benyttes som dokumentasjon for de avtaler Norge har inngått med EØS-land om assistanse ved sykdom, og i noen tilfeller også ved tannlegeassistanse.  Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke reiseforsikring.  Medlemskap i Norsk Luftambulanse kan i mange tilfeller åpne for en raskere hjemtransport ved sykdom i utlandet.  Ta gjerne kontakt med Turop Norge for mer informasjon og råd om reiseforsikring.

Valuta og betaling på reisen

På en utenlandsreise er det fornuftig å ha med litt kontanter i lokal valuta.  Større beløp i sedler innebærer en risiko for tap om man mister eller blir frastjålet sine penger.  Da kan gjerne bruk av et betalingskort være et fornuftig alternativ.  Det er mange forskjellige betalings- debet- og kredittkort.  Visa er kanskje det mest anvendelige, for det aksepteres svært mange steder, både i butikker, på serveringssteder, hoteller osv.  Du kan også mange steder bruke kortet til kontantuttak i lokal valuta i bank eller bankautomat.  Dersom ditt betalingskort blir tapt eller stjålet, bør du melde fra snarest til din bank slik at kortet blir sperret.  Derved unngår du større tap.  Melding om tapt betalingskort gjøres på telefon til Bankenes meldingstjeneste Innen Norge telefon 08989 eller 800 30 250 (grønt nummer).  Fra utlandet +47-22 21 40 55 eller +47-22 89 89 89.  Når du ringer, blir du gjerne anmodet om å taste inn det kontonummeret betalingskortet er knyttet opp mot, ha derfor dette nummeret klart når du ringer.  Enkelte korttyper kan ha annet telefonnummer for tapsmelding.  For å være helt sikker, anbefaler vi deg å kontakte din bank før du reiser.  Når du bruker et betalingskort i utlandet, blir motverdien i norske kroner belastet din konto hjemme.  Du må derfor sørge for å ha dekning på konto for ditt forbruk.  Når din bank regner om fra utenlandsk til norsk valuta, benyttes en kurs som ligger mellom bankens seddel- og sjekk-kurs.  (Normalt sjekkurs + 1,75 %)  I tillegg er det et gebyr pr transaksjon på ca 2-3 kr.  Du kommer likevel normalt bedre ut ved bruk av kort enn om du veksler til utenlandske sedler etter seddelkursen i din bank.  Du slipper også problemet med å brenne inne med utenlandsk valuta når du forlater landet.  Tar du ut kontanter i utlandet, er gebyret høyere, gjerne rundt 30 kr. Har du utenlandske sedler til overs når du kommer hjem, er kursen mindre gunstig for deg om du veksler tilbake til norske kroner.  Din bank vil kunne gi utfyllende informasjon.  Valutakurser finner du på http://www.norgesbank.no/  Skal du til Cuba finner du kubansk valuta på http://www.bc.gov.cu/English/home.asp.  Oversikt over valutakoder i en del land.

Ringe til og fra utlandet
Da må du være oppmerksom på at det koster en god del mer å bruke mobiltelefonen i utlandet enn hjemme, også når du mottar samtaler.  Den som ringer til din mobil, betaler kun for en vanlig mobilsamtale som om du oppholdt deg innenlands, mens du som mottar samtalen, blir belastet for et utenlandstillegg.  Tillegget varierer, men det blir gjerne svært merkbart på regningen om du har brukt telefonen mye.  Har du kontantkort på mobilen, får du gjerne problemer ved bruk i utlandet, det har vi hørt om flere ganger.
Når du ringer internasjonalt til land som fortsatt har retningsnummer (f.eks. Tyskland), skal som oftest første siffer 0 i retningsnummeret utelates.  Dette er likevel ikke uten unntak, så dersom du ikke oppnår forbindelse ved å utelate 0, så prøv igjen med 0.  Du ringer ut av det landet du er i ved å taste 00 (så vidt vi vet er dette en regel som nå gjelder i nesten alle land, disse 2 siffer kalles utenlandsprefiksen).  Deretter landsnummeret inn i det landet du ringer til og så nummeret, eventuelt med nasjonalt retningsnummer.  Nummeropplysning utland (og innland) og oversikt over landsnummer finner du på nettet på www.gulesider.no  Se på denne siden nederst i venstre hjørne Kataloger i utlandet    Landkoder 


Tollregler
Reglene for hva du kan ta med hjem tollfritt er i store trekk slik: 1 liter brennevin pluss 1,5 liter vin pluss 2 liter øl.  I tillegg 200 sigaretter eller 250 gram tobakk.  Det er også lov å ta med inntil 10 kg kjøttvarer.  Totalt kan man handle for inntil NOK 6000 uten å måtte betale norsk merverdiavgift.  Velger man vekk brennevin, kan man i stedet ta med hjem 3 liter vin.  Velger man vekk både brennevin og vin, kan man i stedet ta med hjem 5 liter øl.
Etter disse reglene er brennevin definert som alkohol med styrke over 22 til og med 60 volumprosent.  Vin er alkohol med styrke over 2,5 til og med 22 volumprosent og øl er alkohol med styrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent.  Disse reglene forutsetter at man har vært ute av hjemlandet minst ett døgn. Utover den tollfrie kvoten er det anledning til å ta inn varer mot å betale avgift.  Disse satsene gjelder pr 2007: Vin (15-22%) kr 90 pr liter eller kr 65 pr helflaske.  Brennevin (22-60 %) kr 260 pr liter eller kr 180 pr helflaske.  Sigaretter inntil 400 stk kr 210 pr 100 stk.  Røyketobakk inntil 500 gram kr 210 pr 100 gram.
Det er spesielle regler for reiser under ett døgns varighet og det er spesielle regler for reisende under 20 år.  Nærmere informasjon finner du på www.toll.no   Turop Norge AS tilstreber å gi mest mulig korrekt informasjon, men fraskriver seg ethvert ansvar for feil informasjon om tollreglene.
Når man kommer hjem til Norge med fly, kan man normalt handle tollfritt på første flyplass man ankommer til i Norge.  

Generelle vilkår ved bestilling og salg av flybilletter i Turop Norge AS
Pristilbud
Turop Norge AS gir pristilbud på alle flyreiser i hele verden.  Reisene kan starte i et hvilket som helst land og gjelde en hvilken som helst strekning.  Priser oppgis enten inklusive flyskatt eller med flyskatten oppgitt som et spesifisert tillegg.  Flyskatten fastsettes av de involverte lands myndigheter.  På utenlandsreiser er flyskatten sammensatt av ulike valutaer, og det er normalt at den endrer seg litt fra dag til dag avhengig av valutakursene.
Plassreservasjon

Turop Norge AS reserverer plass uten forpliktelser for kunden.  Så lenge billetten ikke er skrevet ut, kan kunden fritt avbestille eller endre på reservasjonen.  Den oppgitte prisen og flyskatten gjelder på bestillingstidspunktet.  Flyselskapet står fritt til å endre denne inntil billetten skrives ut.  Kunden har altså en risiko for prisendring så lenge billetten ikke er skrevet ut.  Alle plassreservasjoner (og senere billettutstedelse) foretas på navn.  Det er viktig at navnet er korrekt lagt inn allerede på bestillingstidspunktet, for det er strenge regler for å foreta selv små endringer i navnet etter at reservasjonen er gjort.  Det er vanlig at man må vise fram pass (eller annen legitimasjon ved reiser innen Norden) ved innsjekking som kontroll for at navn i billetten er riktig.  De som har skiftet navn f. eks. ved ekteskap, bør være obs på at navn i billett og i pass er det samme.  Det følger av disse reglene at en flybillett ikke kan benyttes av annen person enn den billetten er utstedt til.
Billettutstedelse

På noen av de rabatterte billett-typene er det spesielle regler for når billetten må skrives ut.  Det kan være samme dag som reservasjonen er lagt inn, eller senest innen 3 dager.  Andre regler kan også gjelde.  Kunden vil få opplysning om dette når plass reserveres.  Når det ikke gjelder slike spesielle regler, kan kunden selv bestemme når billett skal skrives ut, normalt ikke senere enn 14 dager før avreise.  I det øyeblikk billetten er skrevet ut, er pris og skatt endelig fastsatt. 
Endring/avbestilling av utskrevet billett

Med unntak at fullprisbilletter, er det normalt restriksjoner med hensyn til endring og annullering av utskrevne billetter.  Reglene varierer.  Se i billetten din i det hvite feltet “endorsements/restrictions”.  I dette feltet vil det normalt være informasjon om hvilke regler som gjelder for endring eller avbestilling av din billett.  Der det er mulig å endre returreisen, må den reisende selv ta kontakt med flyselskapets kontor på reisemålet.   Ny returreisedato etter endring må være innenfor billettens gyldighetsperiode (hvor det vanlige er 1, 3, 6 eller 12 måneder).  Endring forutsetter også at det er ledig plass i den prisklasse billetten er utstedt i.  (Dersom det er ledig i høyere prisklasse, kan oppgradering mot pristillegg være aktuelt forutsatt at flyselskapet godkjenner dette.)  Blir endring av returreise aktuelt, bør man altså oppsøke flyselskapets (eller samarbeidende selskaps) kontor på reisemålet snarest.  
Ved avbestilling av utskrevet billett før utreise, forutsatt at billetten har mulighet for delvis refusjon, må billetten sendes i retur til Turop Norge AS som tilbakebetaler iflg. vilkårene på billetten med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr 100.  Vær  oppmerksom på at en rabattert T/R-billett ikke kan benyttes som enveis-billett kun på returreisen.  I et slikt tilfelle vil returreisen bli annullert når man ikke møter opp på utreisen.  Avbestillingsforsikring/Avbestillingsbeskyttelse
Det er anledning til å tegne frivillig avbestillingsforsikring (også kalt avbestillingsbeskyttelse) på flybilletter.  Denne avbestillingsforsikringen gjelder ved sykdom inntruffet før første reisestrekning og må være dokumentert ved legeerklæring.  For nærmere opplysninger om priser og vilkår, kontakt Turop Norge AS.  Inntreffer et sykdomstilfelle etter at reisen er påbegynt, slik at returreisen ikke kan gjennomføres som planlagt, gjelder ikke avbestillingsforsikringen.  I et slikt tilfelle kan det være at en reiseforsikringen gir dekning.
Reiseforsikring og andre reisedokumenter
Både avbestillingsforsikring og reiseforsikring er frivillig.  Vi fraråder å reise utenlands uten å ha tegnet reiseforsikring.  Det er anledning til å tegne reiseforsikring i Turop Norge AS.  Mange har også helårs reiseforsikring.  Noen helårs reiseforsikringer har også innbygget en avbestillingsforsikring.  Sjekk med ditt forsikringsselskap!  Husk også passet ved utenlandsreiser.  Mange steder kreves det at  passet er gyldig minst 6 mndr fram i tid.  Er du i tvil om det kreves visum på din destinasjon, så kontakt Turop Norge for nærmere informasjon.  Er du i tvil om krav til/anbefaling om vaksinasjoner, så kontakt din lege eller helsestasjon.  Europeisk helsetrygdkort (tidl. E-111 blanketten) får man gratis på trygdekontoret og benyttes som dokumentasjon for de avtaler Norge har inngått med EØS-land om assistanse ved sykdom, og i noen tilfeller også ved tannlegeassistanse.
Rabatt for barn og seniors
På reiser ut av Europa er aldersgrensen for barn  normalt 12 år.  På turer som starter i Norge har barn normalt 33 % rabatt på flybilletten, men samme flyskatt som voksen.  Baby inntil 2 år og uten eget sete, har 90 % rabatt og lavere eller ingen skatt.  Skal det reserveres eget sete for babyen, er rabatt og flyskatt som for barn ellers.  På lengre reiser kan det reserveres babybag til å henge på krok foran setet.  Kontakt Turop Norge AS for nærmere informasjon.  På reiser innen Europa er aldergrensen for barn ofte 16 år når de reiser sammen med foreldre.  Når de reiser uten foreldre, er aldersgrensen ofte 12 år.  Disse reglene  varierer, og kan endres uten forvarsel så lenge billett ikke er skrevet ut.  Kontakt Turop Norge AS for nærmere informasjon.  På noen reisemål er det også seniorrabatt.  Ta kontakt for nærmere informasjon.
Bagasje
Med unntak av USA og Mexico er den vanligste vektbegrensningen 20 kg. I noen lavprisselskaper kan  vektbegrensningen også være under 20 kg (for eksempel 15 kg).  Vektbegrensningen framgår av billetten.  På reiser til USA og Mexico gjelder ofte et såkalt piece-concept, merket PC.  Man kan da medbringe 2 kolli, hvert på max 32 kg.  Ekstrabagasje må klareres på forhånd og betales for ved innsjekking.  Barn over 2 år har samme vektbegrensning som voksne.  I tillegg til vektbegrensningen ovenfor, kan man medbringe inntil 5 kg som håndbagasje.  Barn 0-2 år uten eget sete har ikke rett til bagasje ut over 5 kg håndbagasje.  Reglene fastsettes av flyselskapene og alle opplysninger her gis med forbehold om feil og endringer.
Bonuskort
De som har bonuskort, må sørge for å registrere reisen på sitt kort ved innsjekking på flyplass.  Slik registrering kan i prinsippet også gjøres i forkant, i forbindelse med billettutstedelse, men det har vist seg noen ganger at vår registrering faller ut av flyselskapenes datamaskiner, og vi anbefaler derfor alle våre kunder om å foreta registreringen selv ved innsjekking.  På en sammensatt flyreise må du huske å få alle strekninger registrert, og du må foreta registrering for utreise og hjemreise hver for seg.  Når du senere mottar kontoutskrift fra ditt flyselskap, så sjekk nøye at alle reisestrekninger er registrert.  Det er anledning til å etter-registrere, normalt inntil 6 mndr etter avsluttet reise.  I slike tilfeller må du ta kontakt med flyselskapet direkte.
Endring i flytider foretatt av flyselskap
Når et flyselskap foretar endringer, vil Turop Norge AS få beskjed, og vil bringe denne informasjonen videre til den reisende.  Undertiden kan det være problemer med å få kontakt med den reisende, dette gjelder særlig når man er på reisemålet.  Har du grunn til å tro at det kan være endringer i flytider, anbefaler vi å sjekke på det aktuelle flyselskapets nettside eller med flyselskapets kontor på reisemålet for mulig endring som kan påvirke din flyreise.  Sjekk gjerne et par dager før planlagt returreise.  Når du har kjøpt billetten gjennom Turop, kan du også kontakte oss for informasjon.
Forsinkelser under reisen
Møt opp på flyplass i god tid.  Husk det kan være lang kø foran innsjekkingsskranken og du kan i verste fall bli avvist hvis du møter for sent til innsjekking.  Står du i lang kø foran innsjekking og tiden ebber ut, ta kontakt med en ansatt på flyplassen og be om hjelp.  Dersom det inngår flere flystrekninger før du når reisemålet, og et fly er forsinket, vil det være flyselskapets ansvar å finne løsninger forutsatt at du har en gjennomgående billett med godkjente omstigningstider.  Reiser du på en sammensatt reise med 2 eller flere separate billetter, har du selv ansvaret for å rekke neste fly.
Forsinket/tapt bagasje
En sjelden gang hender det at bagasje ikke kommer fram med samme fly som du reiser med.  En slik situasjon oppstår gjerne ved forsinkelser hvor det er kort omstigningstid.  Hvis bagasjen din ikke kommer fram, tar du kontakt med personalet i ankomsthallen på flyplassen.  Som reisende med forsinket eller i verste fall tapt bagasje, har du en del rettigheter, herunder muligheter for økonomisk kompensasjon.  Forhør deg om dette hos personalet på flyplassen.
Reklamasjoner
Turop Norge har som målsetting å tilrettelegge alle reisearrangementer slik at kunden ikke har grunnlag for å klage på noe.  Dersom det likevel oppstår noe på turen som ikke er tilfredsstillende, skal, hvis mulig, problemet forsøkes løst på stedet.   Hvis problemet ikke kan løses på en hensiktsmessig måte underveis, kan den reisende ta saken opp med Turop Norge etter hjemkomst.  Turop Norge vil medvirke til å finne en minnelig løsning som er tilfredsstillende for alle involverte parter.  Dersom det ikke oppnås en minnelig løsning, vil saken bli behandlet etter de til enhver tid gjeldende regler.
Gyldighet
Disse generelle avtalevilkårene gjelder for den reisen oversendelse av vilkårene er knyttet opp til.  Turop Norge kan fortløpende endre vilkårene for senere reiser.  Vi tilstreber å gi så riktig og utfyllende informasjon som mulig, men tar forbehold om feil.  Turop Norge AS påtar seg ikke noe ansvar for feil informasjon.  (Vilkårene sist endret 19.11.2008)
 

skriv ut

 

Gruppeturer | Skoleturer | Korpsturer | Ungdomsturer | Seniorturer | Bedriftsturer | Foreningsturer | Individuelt reisende | Flybilletter | Ferjebilletter
Overnatting | Leiebil | Pakker | Turforslag | Turoversikt | Bilder | Nyheter | Om oss | Reisebransje | Travel trade | Vilkår | Gode råd | English | Kontakt

Turop Norge AS ble stiftet i 1993 og eies 100% av
Stig Bohne som også er selskapets daglige leder.

Turop Norge AS er din spesialist på gruppereiser og betjener alle typer gruppekunder; skole- og studiegrupper, skolekorps, bedrifter, pensjonistforeninger med mer.

Vi skreddersyr deres reise!


Turop Norge AS
Husvollen 30
N-4517 Mandal  -  post@turop.no
  mail@turop.no   stig.bohne@turop.no
Tlf.: (+47) 918 64 938

Alt innhold tilhører Turop Norge AS       Web: Salit